zoeken

Gevaarlijke stoffen, biologische agentia en machineveiligheid

Het hoger beroepsonderwijs leidt op voor vrijwel alle beroepsgroepen en sectoren in Nederland. Elke beroepsgroep, sector of branche kent zijn eigen specifieke arbeidsrisico’s, waarvoor veiligheids- en beheersmaatregelen zijn opgenomen in de eigen arbocatalogi. Deze maatregelen zijn daarmee voor de werkgevers en werknemers in die sector maatgevend geworden.

Inhoud

Gevaarlijke stoffen¹ , biologische agentia² en machineveiligheid worden als belangrijke arbeidsrisico’s genoemd. Alle risico's, zoals deze in meer of mindere mate voorkomen in onze sector, opnemen in de branche Arbocatalogus is onmogelijk. Dit gezien alle verschillende richtingen in het hoger beroepsonderwijs. Werkgevers en werknemers in het hbo hebben er voor gekozen een verwijzing te maken naar specifieke catalogi van de branches en/of sectoren waarop specifieke opleidingen binnen het hbo gericht zijn. In de Arbocatalogus hbo wordt een opsomming weergegeven van arbocatalogi waarin de volgende onderwerpen zijn uitgewerkt:

De uitwerking in deze arbocatalogi is maatgevend tenzij de hogeschool aangeeft dat de verwijzing naar de bepaling(en) niet passend is/zijn. De uitwerking moet bovenal ondersteuning geven aan arbodeskundigen en de medewerkers van de opleidingen in het hbo die gelinkt zijn aan de verschillende beroepsgroepen, branches en sectoren.

 


¹Gevaarlijke stoffen zijn stoffen met bepaalde fysische en chemische eigenschappen die een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid van medewerkers en studenten. Het gaat hierbij niet alleen om ‘chemicaliën’: kokend water kan ernstige brandwonden opleveren en is daarmee ook een gevaarlijke stof. Binnen het hoger onderwijs worden gevaarlijke stoffen vooral gebruikt tijdens praktijklessen en bij onderzoek. Door de verscheidenheid aan activiteiten is er een grote diversiteit aan gevaarlijke stoffen. Klik hier voor een overzicht. 

²Met biologische agentia worden stoffen van biologische oorsprong of levende organismen bedoeld die de gezondheid van mensen kunnen aantasten. Meer hierover kunt u lezen in de brochure 'Arbeidsrisico's in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' van de inspectie SZW.