zoeken

Werkstress en zwangerschap

Onderdeel van thema: Werk, zwangerschap en borstvoeding

Werkstress heeft nadelige gevolgen voor de zwangerschap, het ongeboren kind en de borstvoeding. Ook leidt stress tot zwangerschapgerelateerd verzuim en een latere werkhervatting na de bevalling.

Stress wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA is de verzamelnaam voor agressie en geweld, discriminatie, werkdruk, seksuele intimidatie en pesten. Aanstaande moeders zijn tijdens de zwangerschap extra kwetsbaar voor deze stressfactoren.

Inhoud

In de arbocatalogus hbo zijn alle PSA onderwerpen uitgewerkt: