zoeken

De Arbocatalogus hbo

"Een richtinggevend, praktisch en toegankelijk hulpmiddel om de zorg voor veiligheid en gezondheid te bevorderen"

Thema's arbocatalogus hbo

Recent op de site

Branche Risico-inventarisatie & -evaluatie

De branche Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is een instrument waarmee hogescholen een inventarisatie kunnen maken van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

 


Samen houden wij de Arbocatalogus hbo actueel

Wij stellen uw mening zeer op prijs. Wilt u een praktijkvoorbeeld toe laten voegen aan een van de thema’s? Heeft u een interessante tip of link die u graag met andere hogescholen wilt delen? Laat het ons weten via info@zestor.nl.

 

Knop -branche -RIE

 


Arbo Update

Thema-uitgave met informatie en praktische adviezen over arbeidsomstandigheden in het hbo, nieuwtjes over regels en wetten en tips van collega's uit de praktijk.


naar de meest recente uitgave      
      

Site Blokje Arbo Update                                                                              

 


Voor wie?

De inhoud van de catalogus is opgesteld voor werknemers, werkgevers en Arboprofessionals binnen het hoger beroepsonderwijs, waarop de cao-hbo van toepassing is.

 

 

 

 

 


Werkgevers mogen afwijken van voorschriften in de arbocatalogus als zij kunnen uitleggen dat hun alternatieve maatregelen tot minimaal hetzelfde beschermingsniveau leiden. Dat leggen zij schriftelijk vast. Werkgevers spreken met de MR af op welke manier de afstemming met de MR over afwijkende maatregelen en de verantwoording daarbij, praktisch wordt vormgegeven.

Door wie?

De Arbocatalogus is tot stand gekomen door een samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in het hbo. Want goede arbeidsomstandigheden zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. 

 

 

 

 
Verder wordt het bijzonder op prijs gesteld als u alternatieve maatregelen meldt bij Zestor, zodat ze eventueel kunnen worden opgenomen in de arbocatalogus.